Načelnici

Načelnici

Načelnici (10)

POLITIČKI TAJNIK

 

 

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Franjo Poljak rođen je 1968. godine u Mokricama Miholečkim, oženjen je i otac dvoje djece. Nakon završene Srednje poljoprivredne škole u Križevcima, diplomirao je 1990. godina na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima te tri godine kasnije, 1993. godine, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1995. godine zaposlio se u Hrvatskom stočarskom centru, a do 2002. godine, vodio je Područnu stočarsku službu u Križevcima, kada postaje voditelj Odjela za uzgoj, selekciju i razvoj svinjogojstva HSC-a. Od veljače 2005. godine do travnja 2009. godine, ravnatelj je Hrvatskog stočarskog centra, te od 2009. do 2012. zamjenik ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije. Od studenog 2012. do travnja 2013. radi kao viši savjetnik u Uredu ravnatelja HPA, a od travnja 2013. načelnik je Odjela za razvoj konjogojstva.

Od veljače 1990. godine, član je Hrvatske demokratske zajednice te jedan od osnivača HDZ-a na području Općine Sveti Petar Orehovec i sudionik Osnivačke skupštine u Križevcima. Od tada do danas u HDZ-u je obnašao brojne stranačke dužnosti, a trenutno je i potpredsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije. Od 2009. godine načelnik je Općine Sveti Petar Orehovec.

Objavio je i 20-ak stručnih radova iz područja agronomije, koautor je četiri knjige s tematikom izvornih pasmina domaćih životinja u RH, koautor više publikacija iz područja agronomije te suradnik na više istraživačkih projekata.

Član je više 10-aka povjerenstava za izradu zakona i pravilnika iz područja poljoprivrede, član pregovaračke skupine RH za poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, sudionik brojnih domaćih i više međunarodnih znanstvenih skupova, predavač na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, a radio je i na projektu uvođenja BLUP-a za procjenu uzgojnih vrijednosti, radio je na izradi novog računalnog programa za praćenje svinjogojstva, reorganizaciji odjela te na tiskanju raznih publikacija.

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Vlado Bakšaj rođen je 4. siječnja 1959. godine u Zlatar Bistrici, a s obitelji živi u Općini Sokolovac, u naselju Mali Poganac, jednom od 32 naselja Općine Sokolovac. Oženjen je i otac tri kćeri. Srednjoškolskim obrazovanjem u Tehničkoj školi Zagreb stječe zvanje strojarski tehničar, a na Visokoj školi za sigurnost Zagreb stječe zvanje diplomiranog inženjera zaštite od požara i diplomiranog inženjera zaštite na radu. Završio je i poslijediplomski studij Menadžment poslovnih sustava Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta Zagreb te stječe zvanje sveučilišni specijalist menadžmenta poslovnih sustava. Početkom ’80.-tih godina radi kao samostalni konstruktor grupe velikih objekata u Čeliku SPO Križevci, gdje radi 10 godina te se potom kao voditelj projektnog biroa zapošljava u Univerzalu SPO Vrbovec. 1993. godine počinje raditi u Apatovačkoj Kiselici d.o.o. na mjestu rukovoditelja proizvodnje, a 1998. godine postaje direktor društva. Na toj je dužnosti do 2002. godine, kada postaje direktorom Kalničkih voda d.d., sve do 2004. godine kada postaje rukovoditelj proizvodnje u Kalničkim vodama Bionatura d.d. Od 2010. godine rukovoditelj je održavanja i logistike u Atlantic grupi d.d. Zagreb.

Sudionik je Domovinskog rata od siječnja do srpnja 1992. godine u Hrvatskoj vojsci u 117. Brigadi te je nositelj Spomenice domovinskog rata 199.-1992.

U slobodno vrijeme voli čitati i bavi se lovstvom te se neprestano stručno usavršava i stječe nova znanja i kompetencije. Član je Hrvatske demokratske zajednice od 1991. godine.

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Stjepan Milinković rođen je 1954. godine u Otešu kod Gospića. Medicinski fakultet završava 1978. godine, a kao liječnik u ordinaciji opće medicine u Goli radi od 1980. do umirovljenja. Bio je predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora Podružnice Koprivnica u jednom mandatu te dopredsjednik Hrvatske liječničke komore. Odlikovan je s više odličja Hrvatskog liječničkog zbora.

U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije te je u aktualnom mandatu potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije.

Hrvatski je branitelj, a u dva mandata bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Privodi kraju šesti mandat općinskog načelnika Općine Gola.

PREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

darko sobota

Ponedjeljak, 07 Ožujak 2022 13:46

Franjo Poljak

Napisao/la

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Franjo Poljak rođen je 1968. godine u Mokricama Miholečkim, oženjen je i otac dvoje djece. Nakon završene Srednje poljoprivredne škole u Križevcima, diplomirao je 1990. godina na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima te tri godine kasnije, 1993. godine, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1995. godine zaposlio se u Hrvatskom stočarskom centru, a do 2002. godine, vodio je Područnu stočarsku službu u Križevcima, kada postaje voditelj Odjela za uzgoj, selekciju i razvoj svinjogojstva HSC-a. Od veljače 2005. godine do travnja 2009. godine, ravnatelj je Hrvatskog stočarskog centra, te od 2009. do 2012. zamjenik ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije. Od studenog 2012. do travnja 2013. radi kao viši savjetnik u Uredu ravnatelja HPA, a od travnja 2013. načelnik je Odjela za razvoj konjogojstva.

Od veljače 1990. godine, član je Hrvatske demokratske zajednice te jedan od osnivača HDZ-a na području Općine Sveti Petar Orehovec i sudionik Osnivačke skupštine u Križevcima. Od tada do danas u HDZ-u je obnašao brojne stranačke dužnosti, a trenutno je i potpredsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije. Od 2009. godine načelnik je Općine Sveti Petar Orehovec.

Objavio je i 20-ak stručnih radova iz područja agronomije, koautor je četiri knjige s tematikom izvornih pasmina domaćih životinja u RH, koautor više publikacija iz područja agronomije te suradnik na više istraživačkih projekata.

Član je više 10-aka povjerenstava za izradu zakona i pravilnika iz područja poljoprivrede, član pregovaračke skupine RH za poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, sudionik brojnih domaćih i više međunarodnih znanstvenih skupova, predavač na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, a radio je i na projektu uvođenja BLUP-a za procjenu uzgojnih vrijednosti, radio je na izradi novog računalnog programa za praćenje svinjogojstva, reorganizaciji odjela te na tiskanju raznih publikacija.

Ponedjeljak, 07 Ožujak 2022 13:46

Vlado Bakšaj

Napisao/la

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Vlado Bakšaj rođen je 4. siječnja 1959. godine u Zlatar Bistrici, a s obitelji živi u Općini Sokolovac, u naselju Mali Poganac, jednom od 32 naselja Općine Sokolovac. Oženjen je i otac tri kćeri. Srednjoškolskim obrazovanjem u Tehničkoj školi Zagreb stječe zvanje strojarski tehničar, a na Visokoj školi za sigurnost Zagreb stječe zvanje diplomiranog inženjera zaštite od požara i diplomiranog inženjera zaštite na radu. Završio je i poslijediplomski studij Menadžment poslovnih sustava Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta Zagreb te stječe zvanje sveučilišni specijalist menadžmenta poslovnih sustava. Početkom ’80.-tih godina radi kao samostalni konstruktor grupe velikih objekata u Čeliku SPO Križevci, gdje radi 10 godina te se potom kao voditelj projektnog biroa zapošljava u Univerzalu SPO Vrbovec. 1993. godine počinje raditi u Apatovačkoj Kiselici d.o.o. na mjestu rukovoditelja proizvodnje, a 1998. godine postaje direktor društva. Na toj je dužnosti do 2002. godine, kada postaje direktorom Kalničkih voda d.d., sve do 2004. godine kada postaje rukovoditelj proizvodnje u Kalničkim vodama Bionatura d.d. Od 2010. godine rukovoditelj je održavanja i logistike u Atlantic grupi d.d. Zagreb.

Sudionik je Domovinskog rata od siječnja do srpnja 1992. godine u Hrvatskoj vojsci u 117. Brigadi te je nositelj Spomenice domovinskog rata 199.-1992.

U slobodno vrijeme voli čitati i bavi se lovstvom te se neprestano stručno usavršava i stječe nova znanja i kompetencije. Član je Hrvatske demokratske zajednice od 1991. godine.

Ponedjeljak, 07 Ožujak 2022 13:44

Stjepan Milinković

Napisao/la

POTPREDSJEDNIK HDZ-A KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Stjepan Milinković rođen je 1954. godine u Otešu kod Gospića. Medicinski fakultet završava 1978. godine, a kao liječnik u ordinaciji opće medicine u Goli radi od 1980. do umirovljenja. Bio je predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora Podružnice Koprivnica u jednom mandatu te dopredsjednik Hrvatske liječničke komore. Odlikovan je s više odličja Hrvatskog liječničkog zbora.

U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije te je u aktualnom mandatu potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije.

Hrvatski je branitelj, a u dva mandata bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Privodi kraju šesti mandat općinskog načelnika Općine Gola.

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica