Općinska organizacija HDZ-a Sveti Petar Orehovec

Općinska organizacija HDZ-a Sveti Petar Orehovec

Predsjednik: Franjo Poljak

Potpredsjednici: Dragutin Hendelja, Zvonimir Širjan

Članovi Općinskog odbora:

Tajnik:

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica