Općinska organizacija HDZ-a Novo Virje

Općinska organizacija HDZ-a Novo Virje

Predsjednica: Katarina Kozarić Šabarić

Potpredsjednik: Ivan Baruškin

Članovi Općinskog odbora: Stanislav Tišljar, Ljubica Martinčić, Stjepan Ciganović, Marija Baruškin Štefinec, Željko Hrženjak, Martina Krčmar, Valentin Crnjaković 

Tajnica: Marija Baruškin Štefinec

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica