Općinska organizacija HDZ-a Koprivnički Bregi

Općinska organizacija HDZ-a Koprivnički Bregi

Predsjednik: Dražen Papac

Potpredsjednici: Matej Loinjak, Matija Martinčić

Članovi Općinskog odbora: Stjepan Cvrtila, Zvjezdan Draganić, Krunoslav Galinec, Damir Gašparec, Maja Solina

Tajnica: Iva Papac

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica