Općinska organizacija HDZ-a Kalnik

Općinska organizacija HDZ-a Kalnik

Predsjednica: Mateja Jež Rogelj

Potpredsjednici: Zdenka Pugar, Stjepan Koretić

Članovi Općinskog odbora: Mario Picig, Željko Hrg, Vilim Car, Valent Car, Dražen Faltak, Marija Mrvčić

Tajnik: Vilim Car

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica