Gradska organizacija HDZ-a Koprivnica

Gradska organizacija HDZ-a Koprivnica

Predsjednik: Ratimir Ljubić

Potpredsjednici: Franjo Marković, Josip Galić, Sonja Celiščak Lorber

Tajnik: Saša Cestar

Članovi Gradskog odbora: Ivan Car, Saša Cestar, Andreja Cmrk, Marijo Cvrtila, Mladen Fajdetić, Damir Felak, Ivica Ferenčak, Ernest Forjan, Emina Kovačević, Goran Kovačić, Tihomir Kvakarić, Marijan Lisjak, Biljana Marković, Vlatka Međimurec, Ivanka Perić-Novak, Martin Vaupotić, Ivica Vidaković, Bernard Vukušić, Ljiljana Šapina, Damir Šijak, Domagoj Švabek

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica